Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy


znicz (8 kB)

ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
ODESZLI ROK 2020 :

Zbigniew Wójcik.    Czesław Małachowski.    Marian Tkaczyk.    (st.szer.rez.) Mieczysław Jurgiel.ODESZLI ROK 2019 :

Juda Emil.    Rachwał Kazimierz.     Kadela Roman.    Kozak Gustaw.    Henryk Kamiński.ODESZLI ROK 2018 :

Czeczel Zdzisław.    Schab Ludomir.    Zdziarski Marek.     Czebotar Edward (kpt. pil.).     Haberko Karol (mjr pil.).    Jamróz Eugeniusz(k. chem.).    Tomczyk Jacek.     Kołodziejczyk Jerzy (k. sap.).     Mich Ryszard (k. roz.).ODESZLI ROK 2017 :

Urbańczyk Tadeusz.     Apczyński Stanisław.     Bocheński Czesław.     Kralski ZdzisławODESZLI ROK 2016 :

Hoffman Leszek.     Kaproń Bolesław.     Piekut Andrzej.    Trzciński Waldemar.    Salwerowicz Adam.     Wasilonek Ireneusz.   Bogdański Leszek.    Piegza Bolesław.ODESZLI ROK 2015 :

Saganiak Grzegorz.     Szczypa Tomasz.     Wójcik Jerzy.    Walter Dawid.ODESZLI ROK 2014 :

Ciszak Kazimierz.     Czechowski Janusz.   Gałuszka Marian.    Kniaziewicz Stanisław.     Wójtowicz Witold.ODESZLI ROK 2013 :

Kapłoński Aleksander.    Kantorski Bogdan.    Walczak Janusz.    Koncewicz Kazimierz.ODESZLI ROK 2012 :

Harmasz Józef.    Jama Kazimierz.    Witek Krzysztof.    Wojtyna Józef.    Zieliński Ryszard.     Krawczyk Tadeusz.ODESZLI ROK 2011 :

Perek Sylwester.ODESZLI ROK 2010 :

Krupski Stanisław.    Lipeński Włodzimierz.    Piątek Stanisław.    Szymanek Waldemar.    Buk Tadeusz.    Mogielnicki Tadeusz.ODESZLI ROK 2009 :

Piwowar Ryszard.ODESZLI ROK 2008 :

Dominik Henryk.    Lewicki Józef.    Piekara Andrzej.    Nagło Adam.ODESZLI ROK 2007 :

Caba Bolesław.    Maliszewski Kazimierz.    Maciejasz Stanisław.    Wójtowicz Janusz.ODESZLI ROK 2006 :

Pikos Tadeusz.    Wtulich Witold.ODESZLI ROK 2005 :

Fabisiewicz Henryk.ODESZLI ROK 2004 :

Groń Jan.    Kochanowicz Jan.    Zakrzewski Lech   Siwek Stanisław.ODESZLI ROK 2003 :

Opaliński Zdzisław.ODESZLI ROK 2002 :

Bubliński Mieczysław.    Grzywna Tadeusz.    Lipiec Zbigniew.    Leszczyński Alojzy.    Pajewski Krzysztof.    Plamowski Bogdan.    Trólka Stanisław.ODESZLI ROK 2001 :

Dąbrowski Zbigniew.    Zaborowski Henryk.    Grzesiak Zbigniew.ODESZLI DO ROKU 2001 :

Łuczyński Wincenty.     Tymiński Marian.    Brzeski Marian.    Biniak Aleksy.    Mańko Stanisław.     Maciuk Adam.     Miksiewicz Andrzej.    Mazurkiewicz Zbigniew.     Wysocki Henryk.  Zender Andrzej.     Surowski Wiesław.     Serafin Jan.    Symonowicz Czesław.     Stan Edward.   Szymański Zbigniew.     Brodziński Tadeusz.    Bernard Włodzimierz.    Czeremcha Marian.     Hoc Edward.     Ambroziak Remigiusz.     Król Stanisław.    Kołodziej Jan.     Łubek Tadeusz.     Gromow Aleksander.    Rekiert Stanisław.     Rachunek Ryszard.     Wasilewski Zygmunt     Wyszogrodzki Jerzy.     Żebrowski Jan.    Małuch Stefan.     Sanocki Piotr.     Strzałkowski Włodzimierz.     Ćwik Jan.    Kopytowski Henryk.    Pajor Tadeusz.     Sołtysik Henryk.    Czura Ludwik.    Biniak Aleksy.     Chojniak Stefan.    Małecki Jan.    Majewski Jan.    Potoczny Władysław.    Grzesiak Zbigniew.    Nestorowicz Zbigniew.    Pieńkowski Witold.    Pękalski Jan.    Szaburo Wacław.    Wójtowicz Włodzimierz.    Wasilewski Zygmunt.ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !


Groby Kolegów z 10 bpd które są odwiedzane przez członków naszego Koła.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25