Galeria

GALERIA XXXXVI                                        Koło 10 bpd


Spotkanie opłatkowe ZPS Oświęcim grudzień 2022.


1

2

3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4


     ©    Koło byłych spadochroniarzy z 10 bpd przy Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie - 2015