Galeria

GALERIA XLIII                                        Koło 10 bpd


VI-ta EDYCJA WIELOBOJU STRZELECKIEGO

poświęcona pamięci gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO


Kwiatkowski


W tym roku II Oddział ZPS swoje Święto Spadochroniarza obchodził razem z 6BPD na zaproszenie Dowódcy 6BPD. W dniu 17 września, tradycyjnie – po raz szósty – świętowanie rozpoczęło się Wielobojem Strzeleckim poświęconym pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Zawody rozgrywano w kategorii weteranów- żołnierzy rezerwy, członków ZPS i żołnierzy jednostek 6BPD. Organizatorami a zarazem gospodarzami Wieloboju był Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział w Krakowie i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Skład sędziowski, instruktaże i bezpieczeństwo zabezpieczyła uczelnia Krakowska Akademia pod kierownictwem Pani dr. Zofii MAZUR a Zarząd ZPS II Oddział w Krakowie reprezentował Kolega Tadeusz DOBKOWSKI. Wielobój jako zawody drużynowe i indywidualne, został przeprowadzony w dwóch konkurencjach: Karabin Pneumatyczny (KPN/20) – postawa: STOJĄC oraz Pistolet Pneumatyczny (PPN/20) – postawa STOJĄC. Do udziału w wieloboju zgłosiło się 5-ęć reprezentacji z kół żołnierzy rezerwy Związku Polskich Spadochroniarzy II Oddziału /OPL, 10bpd, 10bpd /samodzielne pododdziały/ a także drużyna z XVIII Oddziału ZPS Cieszyn i drużyna z 16 bpd/6BPD, w sumie 15-stu zawodników.W kategorii drużyn KPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I - ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES – z wynikiem 500 pkt;

Miejsce II – 16bpd/6BPD w składzie: Jan STAŚ, Andrzej RUSNAK, Adam KRZEMOŃSKI – z wynikiem 491 pkt.

Miejsce III - Koło ZPS 10 bpd Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI – z wynikiem 468 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii KPN-20 najlepszy wynik to 175 pkt. osiągnął kolega Andrzej RUSNAK z 16bpd/6BPD, miejsce drugie z wynikiem 173 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 169 pkt. zajął Kolega Grzegorz ZAGÓRSKI z Koła 10bpd. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.

W kategorii drużyn PPN-20 klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I - Koło ZPS 10 bpd /samodzielne pododdziały/ w składzie: Wacław STRASIŃSKI, Krzysztof DROZD, Eugeniusz WYCICHOWSKI – z wynikiem 385 pkt;

Miejsce II - Koło ZPS 10 bpd Piotr DRUMLAK, Grzegorz ZAGÓRSKI, Tadeusz DOBKOWSKI– z wynikiem 378 pkt.

Miejsce III - ZPS Cieszyn XVIII Oddział w składzie : Bartłomiej KOCEMBA, Paweł RUCKI, Emilia KUBIES– z wynikiem 368 pkt. Na podstawie osiągniętych wyników, wyłoniono najlepszego strzelca w kategorii żołnierzy rezerwy w kategorii PPN-20 najlepszy wynik to 168 pkt. osiągnął kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/, miejsce drugie z wynikiem 154 pkt. zajął kolega Piotr DRUMLAK z Koła 10bpd, trzecie miejsce z wynikiem 134 pkt. zajął Kolega Bartłomiej KOCEMBA ZPS Cieszyn XVIII Oddział. Zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.W Klasyfikacji łącznej KPN-20 i PPN-20 drużyny uzyskały następujące wyniki:

Miejsce I: ZPS Cieszyn XVIII Oddział – 868 pkt,;
Miejsce II: ZPS Koło 10bpd - 846 pkt.;
Miejsce III: ZPS koło 10bpd /samodzielne pododdziały/ - 794 pkt.
GRAND PRIX w kategorii indywidualnej KPN-20 i PPN-20 z wynikiem 328 pkt. otrzymał Kolega Wacław STRASIŃSKI z koła 10bpd /samodzielne pododdziały/.
Puchary, dyplomy i medale wręczali: Pani Krystyna KWIATKOWSKA, w imieniu Dziekana Wydziału Nauko o Bezpieczeństwie prof. dr. Hab. Sławomira MAZURA przedstawiciel Krakowskiej Akademii gen. rez. dr. Jerzy GUT oraz Prezes II Oddziału ZPS w Krakowie Piotr DRUMLAK.Ze spadochroniarskim pozdrowieniem.

Tekst/zdjęcia: Piotr DRUMLAK1

2


     ©    Koło byłych spadochroniarzy z 10 bpd przy Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie - 2015