Galeria

GALERIA XXXX                                        Koło 10 bpd


Związek Polskich Spadochroniarzy w Oświęcimiu - Piknik Organizacji Pozarządowych.


1

2


     ©    Koło byłych spadochroniarzy z 10 bpd przy Związku Polskich Spadochroniarzy w Krakowie - 2015