Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy


Statut Związku Polskich Spadochroniarzy uchwalony przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów ZPS w dniu 14.06.2019 r. oraz uaktualniony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPS w dniu 15.11.2019 r.


Aby zostać Członkiem naszego Stowarzyszenia wystarczy: spełniać warunek określony w STATUCIE ZPS /§14 /

1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby, które wykonały skok ze spadochronem.

2. Warunkiem przyjęcia na Członka Zwyczajnego jest złożenie deklaracji członkowskiej w dowolnie wybranym Oddziale, udokumentowanie wykonania skoku spadochronowego oraz przedstawienie pisemnej rekomendacji od Członka Zwyczajnego Związku.

3. Członka Zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału, który po spełnieniu formalności przez składającego deklarację wydaje wstępującemu odznakę i legitymację organizacyjną.

Związek Polskich Spadochroniarzy jest Członkiem Europejskiego Związku Spadochroniarzy!

Z a p r a s z a m y!

DRUK DEKLARACJI