Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Bieżące informacje dla członów Koła.  

 

Komunikaty i Informacje Zarządu Koła.


26.09.2023 roku

26.09.2023    15:59
26.09.2023 roku

26.09.2021    12:00

INFORMACJA.

znicz (53 kB)


Jeżeli chciałbyś odwiedzić groby swoich kolegów sprawdź nasz >>> "Lokalizator grobów"

15.08.2023 roku

15.08.2023    12:59


Na pamiątkę tych co zaczęli w Krośnie swoją drogę do 6PDPD..

W dniu 15.08.2023 na terenie lotniska Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej wieloletnią działalność Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, prowadzącego podstawowe szkolenie spadochronowe dla potrzeb sił zbrojnych. Rozpoczęło ono szkolenie poborowych od marca 1964 r po przeniesieniu Centrum ze Strzebielina Morskiego.
Gospodarzem uroczystości był Prezes ZG ZPS gen. rez. J. Kempara,
Oddział Rzeszowski ZPS oraz przedstawiciele Aeroklubu i lotniska.
Nie zabrakło naszych przedstawicieli z Prezesem Oddziału Kol. P. Drumlakiem.
GRH Południe zorganizowała wystawę wyposażenia żołnierza spadochroniarza oraz spadochronów używanych przeze 6.PDPD. Latał Antek i były skoki.


               

               

               

               

               


APEL.
Koledzy Spadochroniarze.
Jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi wspomnieniami to chętnie udostępnimy naszą stronę internetową. Prosimy też o przesyłanie skanu Zaświadczenia o ukończeniu kursu spadochronowego oraz fotografii z Krosna. Na adres : kolo10bpd@wp.pl


Zarząd Koła

Bogdan Głów14.08.2023 roku

14.08.2023    15:59
GRATULACJE.

Panu gen.bryg. Michałowi Strzeleckiemu - dowódcy 6.BPD z okazji mianowania na stopień generała, składamy serdeczne, spadochroniarskie gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów w dowodzenia brygadą dla dobra naszych Sił Zbrojnych i Ojczyzny.Spadochroniarze (byłego)
10 bpd i 48 k.specj.29.07.2023 roku

29.07.2023    20:25

Ramowy plan zamierzeń na II półrocze bieżącego roku.

13.09. Spotkanie pamięci przy grobie śp. gen.bryg. Mariana Zdrzałki. Cm.Rakowice - Prandoty godz. 12.00.

17.09. Zawody strzeleckie dla drużyn z kół ZPS. Pasternik.

23.09. Ogólnopolski Wielobój Strzelecki im.gen. B. Kwiatkowskiego dla drużyn młodzieżowych.

27-28.10. Akcja "Znicz". Wizyta na cmentarzach i grobach kolegów. Delegacje.

2 lub 8.12. Spotkanie świąteczno noworoczne członków naszego koła.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedsięwzięciach zostaną w stosownym czasie przekazane drogą telefoniczną /SMS /.

Prosimy również o dokonanie opłat składki członkowskiej w wysokości 100 zł którą należy wpłacać na konto zarządu II oddziału ZPS:
15 1020 2892 0000 5602 0119 0081.

Można również dokonać wpłaty na kolejny numer "Spadochroniarza" w kwocie 15 zł za egzemplarz.

Za Zarząd.
B. Głów.
18.06.2023 roku

18.06.2023    12:27

WARTO BYŁO.

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń zarządu oddziału w słoneczną niedzielę 18 czerwca, grupa członków pod kierownictwem Prezesa Piotra Drumlak udała się na lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego do Łososiny Górnej. Tam instruktorzy spadochronowi z klubu KrakSky udzielili szczegółowego instruktażu do skoku w tandemie. Przebrano naszych kolegów w kolorowe kombinezony i gogle. Dla niektórych był to pierwszy skok w życiu a dla niektórych kolejny.
Zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy samolocie i załadowano skoczków na jego pokład. Na skok w tandemie zdecydowali się: Sławek Krukowski, Janusz Sobczuk, Stanisław Meus, Marcin Sobczuk, Bogdan Jursa, Dawid Sobczuk i Paweł Gruca. Samolot wyniósł skoczków na pułap 4000 m. I zapaliło się długo wyczekiwane zielone światło. Pora opuścić pokład samolotu. I poszli w przestworza. Najpierw na spadochronie stabilizującym swobodnie opadali. Szarpnięcie oznajmiło, że spadochron główny się otworzył. Euforia lotu szybko się skończyła i trzeba było się przygotować do miękiego lądowania. A tam na murawie czekały na skoczków lube dziewczęta Marzena i Barbara. Było to mega przeżycie dla debiutantów i nowe doświadczenie dla starych spadochroniarzy.

B.G i J.S
27.08.2022 roku

27.08.2022    12:27

wierciak3 (50 kB)

wierciak3 (50 kB)


                                                         wierciak3 (50 kB)

Spadochroniarzem jest się do końca życia.

Potwierdzeniem tego hasła jest nasz Kol. kpr. rez. Zbigniew WIERCIAK, który w wieku 73 lat oddał swój 23 skok na spadochronie w dniu 27.08.2022 r na zrzutowisko Niegowicice. Szkolenie przygotowawcze odbył w 1.SBS, a skok wykonał z samolotu AN-2 na linę. Był to jego pierwszy skok w rezerwie. Służbę wojskową odbywał w 10.bpd (1968 - 1970) na stanowisku dowódcy drużyny w plut.1, 3ksz.dowodzonej przez kpt. Stanisława Króla. Ze swoją drużyną osiągał sukcesy szkoleniowe oraz przodował w współzawodnictwie.

Zbyszku. Gratujemy i podziwiamy Twoją determinację w dążeniu do realizacji swojego marzenia, którym był ten skok. Jesteśmy z Ciebie dumni i wraz z Tobą z godnością i honorem nosimy nasz ukochany bordowy beret.

Zbyszku. Życzymy Tobie dużo zdrowia.
Koledzy z 3ksz i Zarząd Koła.
25.06.2022 roku

25.06.2022    13:27
KOMUNIKAT.

Przezes II oddziału ZPS Piotr Drumlak

W sobotnie, upalne przedpołudnie 25.06.br w klubie 6 BPD przy ul. Zyblikiewicza, spotkali się członkowie krakowskiego oddziału ZPS by dokonać oceny działania i dokonań ustępującego zarządu oddziału za okres czteroletniej kadencji. Sprawozdanie przedstawił prezes ustępującego zarządu Kol. M. Usydus. Zawarł w nim sprawy związane z działalnością poszczególnych kół oraz problemy związane z członkostwem w naszym związku i opłatą składki członkowskiej. Dobrą ocenę działalności zarządu potwierdziła w swoim sprawozdaniu komisja rewizyjna. Na jej wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego zarządu II oddziału. Po powołaniu komisji roboczych przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego zebrania.

Komisja wyborcza zaproponowała kandydatury członków do zarządu i komisji rewizyjnej. Lista została uzupełniona o kandydatury zgłoszone z sali.

W wyniku tajnego głosowania do zarządu II oddziału zostali wybrani:
Kol. DOBKOWSKI, DRUMLAK, DYMANUS, DZIEDZIC, MIREK, FILIPKOWSKI, KRUKOWSKI.
Do komisji rewizyjnej:Kol. SZULC, NOWAKOWSKI, ZAWIŚLAK.
Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd II oddziału dokonał następującego podziału funkcji.
Prezes II Oddziału
KOL. DRUMLAK PIOTR
Wiceprezes
Kol. B. FILIPKOWSKI
Sekretarz
Kol. B. MIREK
Skarbnik
Kol. KRUKOWSKI
Członek zarządu
Kol. T. DOBKOWSKI
Członek zarządu
Kol. K. DYMANUS
Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrany został Kol. W. Nowakowski.


Nowo wybranemu zarządowi oddziału życzymy dużo sukcesów organizacyjnych a członkom dużo optymizmu i zapału do działania na całą kadencję.

Koledzy z Koła.24.06.2022 roku

24.06.2022    12:00GRATULACJE.

Z dużą satysfakcją informujemy, że Kol. Piotr Drumlak uczestniczył ostatnio w krajowych zawodach strzeleckich odnosząc na nich sukcesy. Z okazji "Dnia Weterana" odbyły się w Katowicach zawody strzeleckie w których uczestniczyła nasza drużyna z Piotrem na czele. Wygrali je zespołowo i indywidualnie. Kolejne zawody odbyły się w Warce gdzie spotkali się byli funkcjonariusze pododdziałów antyterorystycznych policji o Puchar "Tygrysa". I w tych zawodach Piotr zdobył puchary w konkurencjach indywidualnych. Serdecznie gratulujemy i liczymy na utrzymanie wysokiej formy na następne zawody i dalsze sukcesy strzeleckie.Zarząd Koła3.03.2022 roku

3.03.2022    10:25

KOMUNIKAT.


KOLEDZY.

Informujemy, że Zarząd II Oddziału ZPS na posiedzeniu w grudniu ubiegłego roku podjął uchwałę podnoszącą wysokość składki członkowskiej w 2022 r na 100 zł (z podziałem ZG ZPS 30 zł, Oddział 30 zł i koło 40 zł). Składkę należy wpłacać na konto zarządu II oddziału ZPS: 15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
lub gotówką Kol. T. Dobkowskiemu.
Składkę należy wpłacić do 31.03.2022r.
Z opłaty składki zwolnieni są członkowie którzy ukończyli 80 lat.

Przypominamy o przekazaniu 1% od podatku na działalność naszego Związku.
Przewodniczący Koła
T. Dobkowski.


28.02.2022 roku

28.02.2022    11:25

INFORMACJA.darowizna_768x432 (62 kB)

II Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego i na przekazanie 1% odpisu podatkowego właściwym jest nasz nr KRS:0000053444


24.10.2021 roku

24.10.2021    12:00

INFORMACJA.

znicz (53 kB)


Jeżeli chciałbyś odwiedzić groby swoich kolegów sprawdź nasz >>> "Lokalizator grobów"

10.10.2021 roku

10.10.2021    12:00

KOMUNIKAT.


MY SPADOCHRONIARZE Z 10bpd.

W piękny, słoneczny poranek 4 września w Oświęcimiu spotkali się żołnierze rezerwy, którzy w latach 1958-1976 pełnili w tym garnizonie zaszczytną służbę wojskową w szeregach spadochroniarzy 10bpd. W wyznaczonym miejscu zbiórki stawiło się ponad 60 rezerwistów, a wśród nich najstarsi Kol. B. Dutka, J. Makowski, K. Lewandowski i R. Piotrowicz.

Niektórym kolegom towarzyszyły małżonki. Na zbiórkę stawiły się również byłe pracownice służb kwatermistrzowskich: Łucja Zajdel, Alicja Siwek, Wanda Ćwiklińska i Halina Surówka.

Punktualnie o godz. 10.00 wyruszyliśmy na wycieczkę do znajdującego się w pobliżu osiedla im. rtm. W. Pileckiego gdzie zlokalizowany jest kompleks koszarowy - miejsce naszej służby. Naszym pragnieniem było wejście bramą główną na teren koszar by na placu apelowym zrobić pamiątkowe zdjęcie. Niestety nie dostaliśmy zgody na wejście z powodu prowadzonych prac remontowych (w sobotę nikt nie pracował). W tej sytuacji wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie uczestników spotkania przed bramą wjazdową a budynki koszarowe obejrzeliśmy przez ogrodzenie. Spacerkiem powróciliśmy do restauracji gdzie było zaplanowane spotkanie.
Zaproszonych gości tj. Prezydenta Miasta Oświęcimia Janusza Chwieruta, Prezesa II Oddziału ZPS płk. rez. dr Mieczysława Usydusa oraz honorowego prezesa II Oddziału ZPS płk.rez. Stanisława Balawendra(byłego dcę batal.) oraz wszystkich kolegów i panie - powitał przewodniczący koła ZPS 10bpd Kol. Tadeusz Dobkowski.

Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć żołnierzy batalionu którzy odeszli "na wieczną wartę".

Prezydent Oświęcimia omówił jak ważną rolę w życiu miasta spełniali żołnierze spadochroniarze a Prezes II Oddziału ZPS dokonał oceny działalności koła 10bpd. Przewodniczący oświęcimskiego koła związku żołnierzy wojska polskiego dokonał dekoracji medalem pamiątkowy "40 lecia" Kol. J. Makowskiego,K. Karskiego, W. Zaborskiego, B. Dutkę, A. Siwek, L. Mazurkiewicza i W.Ćwiklińską. Uczestniczący w spotkaniu Kol. L. Mazurkiewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Byłych Żołnierzy WP-D Czerwone Berety z Łodzi, wręczył dla koła ZPS w Oświęcimiu pamiątkową plakietkę którą odebrał Kol. A. Szczerbowski. Natomiast pamiątkowy medal "Za zasługi dla ZPS" Prezydentowi Oświęcimia wręczył Kol. M. Usydus. W części wspomnieniowej Kol. S. Balawender ze swadą i humorem opowiedział historię batalionu oraz ciekawostki z okresu dowodzenia batalionem.

Po obiedzie rozpoczęła się biesiada w grupach specjalności wojskowych. Na podwieczorek niespodziankę zrobił nam Kol. Marian Wala, który dostarczył upieczonego dzika, którego serwował z kapustą zasmażaną. Niespodzianka wszystkim się spodobała a zwłaszcza właścicielowi lokalu P. Markowi Pieczce.

Późnym popołudniem rozpoczął się czas rozstania i pożegnania. Żegnaliśmy się ze świadomością że drugiego takiego spotkania już nie będzie. Potwierdziło ono naszą maksymę: że spadochroniarzem jest się do końca życia".

Zastępca Przewodniczącego
Bogdan Głów.25.09.2021 roku

25.09.2021    8:00

INFORMACJA.

Uprzejmie Kolegów informuję o nowym programie jaki został zainstalowany na naszej stronie. Program ma pomóc w odszukaniu grobów na cmentarzach byłych żołnierzy 10 bpd. Lokalizator od kilku lat był tworzony przez Kol. B. Głów, przygotowany został w wersji papierowej. Uruchomiony program "Lokalizator grobów" jest do waszej dyspozycji, obecnie każdy z nas może szukać w komputerze lub w smartfonie.
Proszę o zgłaszanie uwag, ewentualnie o przekazanie informacji które umożliwią uzupełnienie lokalizatora.

           >>> "Lokalizator grobów"


ODESZLI DO ROKU 2001 - nie posiadamy żadnych informacji o miejscach pochówków:
Mańko Stanisław.     Maciuk Adam.     Miksiewicz Andrzej.    Mazurkiewicz Zbigniew.     Wysocki Henryk.  Surowski Wiesław.     Szymański Zbigniew.     Czeremcha Marian.     Hoc Edward.     Ambroziak Remigiusz.     Łubek Tadeusz.     Rachunek Ryszard.     Wyszogrodzki Jerzy.     Potoczny Władysław.   


Administrator
K. Rutkowski9.10.2020 roku

9.10.2020    13:20

PODZIĘKOWANIE.W odpowiedzi na nasz apel "Ocalmy od zapomnienia" otrzymałem fotografie z okresu służby w 10 bpd od Kol. J. Luberadzkiego,T. Pieczonki, J.Ciesielskiego, C. Śmigielskiego, K. Rutkowskiego, A. Szczerbowskiego i E. Komendery.

DZIĘKUJĘ.
Nadal zachęcamy kolegów do udostępnienia swoich zdjęć. Oczekujemy też fotografii od kolegów, którzy odbywali służbę w 22 kompanii chemicznej.Zastępca Przewodniczącego

Bogdan Głów.12.12.2019 roku

12.12.2019    23:30

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE.

W sobotę 7.12. ponad 65 członków naszego koła stawiło się w Rest. "Wavelove", by połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkanie otworzył Kol. T. Dobkowski witając Prezesa Zarządu II Oddziału ZPS Kol. Mieczysława Usydusa oraz delegację z Koła ZPS w Oświęcimiu z jego przewodniczącym Kol. E. Komenderą.

Następnie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć kolegów którzy odeszli na "wieczną wartę". Korzystając ze spotkania przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności koła w mijającym roku omawiając w nim następujące zagadnienia.

Członkowie koła.

Aktualnie koło liczy 200 członków i jest najliczniejszym w oddziale (i chyba nie tylko). Mamy 40 członków rekrutujących się spośród żołnierzy służby zasadniczej oraz 19 członków grupy rekonstrukcji historycznej "Południe" kierowanej przez hm. Andrzeja Woźniczkę. Nasi członkowie (48) zamieszkują w różnych częściach kraju, począwszy od Białegostoku przez Olsztyn, Warszawę, Włocławek, Jaworzno, Bielsko-Białą, Tarnów i kończąc na Waksmundzie. Ze zrozumiałych względów z tymi kolegami spotykamy się raz w roku ale składki członkowskie opłacają regularnie. Dziękujemy.

Jednocześnie z przykrością należy stwierdzić, że mamy w kole ok. 50 członków nieaktywnych, którzy nie korzystają z naszych zaproszeń na zebrania i pikniki związkowe oraz zalegają (kilka lat) z opłatą składki członkowskie. Koło nasze się postarzało mamy 10 osiemdziesięciolatków, a w przedziale wiekowym od 60 do 80 lat jest 68 członków.

Każdego roku tradycyjnie w kwietniu Kol. M. Polakowski organizuje obchody "Dnia Sapera" w którym uczestniczą nasi członkowie oraz saperzy w służbie czynnej. Przy biesiadnym stole długo trwają rozmowy.

Przez ostatnie trzy lata odnosiliśmy sukcesy w zawodach strzeleckich organizowanych w ramach "Dnia Spadochroniarza" przez zarząd oddziału. Wielka w tym zasługa Kol. Piotra Drumlaka, który potrafił tak dobrze przygotować drużynę, że pierwsze miejsce było nasze. Ale tuż za nim plasowała się drużyna Kol. Krzysztofa Drozda zajmując drugie miejsce. Dziękujemy i prosimy utrzymać wysoką formę do następnych zawodów.

Od 2017 r. bardzo dobrze działa nasza strona internetowa prowadzona przez Kol. Kazimierza Rutkowskiego. Mamy ponad 7000 odsłon w tym i zagranicznych. W uznaniu za prowadzenie strony Zarząd Koła wystąpił o wyróżnienie Kol. Rutkowskiego "Medalem za zasługi dla ZPS". GRATULUJEMY.

Bardzo dobrze realizowaliśmy akcję" Znicz" w ramach której odwiedziliśmy 40 grobów batalionowych kolegów by zapalić na nich "światło naszej pamięci". Aktywny udział w tej akcji brali udział:Kol. Zbyszek i Edek Wójcik, M. Polakowski, M. Jedynak, J.Kuciel, K. Musialik, S. Sobol, J. Baur, A.Jędrysiak. Dziękujemy. I w nowym roku zapraszamy kolegów do liczniejszego udziału w akcji.

Po sprawozdaniu głos zabrał Kol. M. Usydus szczegółowo omawiając decyzje zarządu głównego w sprawie nowej wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz dokonania zarządu oddziału. Kol. H. Goździalski bardzo negatywnie ocenił proponowane zmiany. Następnie skarbnik zarządu Kol. M. Polakowski omówił opłatę składek członkowskich w których nasze koło przoduje (90 czł. wpłaciło). Zaapelował o dokonywane wpłat na konto zarządu oraz o przekazywania 1% od należnego podatku na ZPS. Kol. Z.Piwoński mówił o możliwościach i sposobach pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przewodnicący koła Kol. T. Dobkowski złożył wszystkim członkom i ich rodzinom serdeczne życzenia ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE a następnie dzielone się opłatkiem składając wzajemnie życzenia. Po życzeniach podano obiad, a po nim rozpoczęło się "biesiadowania w grupach zainteresowań". O godz. 18:00 wszyscy w dobrej kondycji opuścili gościnny lokal bez strat.

Zastępca Przewodniczącego
Bogdan Głów23.09.2019 roku

23.09.2019    15:00

KOLEDZY W ARNHEM

Na uroczyste obchody 75.rocznicy operacji "Market Gardena", które odbywały się w dniach 20-22.09. w m. Arnhem, Driel, Ginkel Heat/Ede i Oosterbeek, udała się delegacja członków z naszego Koła w składzie:Kol. Marian POLAKOWSKI, Kol. Kazimierz DYNAMUS i Kol. Zbigniew WIERCIAK (z brygadą) oraz Kol. Bogdan i Mirek Nowotny (z ZPS Siedlce). W piątek 20.09. uczestniczyli w uroczystościach, które odbywały się w Arnhem gdzie pod pomnikiem Airborne Monument złożono kwiaty. W sobotę 21.09. na Placu Polskim w Driel odbyły się uroczystości upamiętniające polskich Spadochroniarzy i ich dowódcę gen. bryg. S.Sosabowskiego. Pod pomnikiem "Powstań Polsko" złożono wieńce i wiązanki kwiatów. A wieczorem w kościele odbyła się msza święta pamięci za poległych Spadochroniarzy w operacji Market Garden.

W niedzielę 22.09. odbyły się uroczystości na cmentarzu wojennym w Oosterbeek. W południe żołnierze naszej brygady przeprawili się przez Ren w rejonie gdzie Spadochroniarzy 1SBS forsowali rzekę by przyjść z pomocą żołnierzom brytyjskim z 1 Dywizji Powietrznodesantowej którzy zostali otoczeni przez Niemców pod Oosterbeek.

Po zakończeniu tej operacji odbył się na brzegu piknik na którym holenderscy i nasi Spadochroniarze prezentowali swój sprzęt, broń i wyposażenie. To holendersko-polskie spotkanie uświetnił koncert naszego brygadowego zespołu estradowego "Czasza".
Teraz czekamy na fotografie od naszych kolegów.

Zastępca Przewodniczącego

Bogdan Głów7.09.2019 roku

7.09.2019    15:00

DZIEŃ SPADOCHRONIARZA II ODDZIAŁU ZPS - 7.09.2019.

Członkowie krakowskiego oddziału ZPS, tradycyjnie spotkali się na terenie klubu wojsk specjalnych w Pychowicach. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Kol. M Usydus. Wprowadzono sztandar naszego związku, którego obsadę stanowili członkowie naszego koła: Kol. T. Dobkowski, T. Kozak i M. Wala. Po wprowadzeniu sztandaru prezes zarządu Kol. M. Usydus powitał przybyłych na uroczystość gości z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim na czele. Obecni byli przedstawiciele dowódcy 6BPD, jednostki wojsk specjalnych "Nil", kapelan brygady oraz prof. hab. Sławomir Mazur reprezentujący Szkołę wyższą im. F. Modrzewskiego, która udostępniła swoją strzelnicę do przeprowadzenia zawodów strzeleckich. Fundatorem nagród w zawodach była Pani Barbara Kwiatkowska.

Po powitaniu kapelan brygady odczytał listę Spadochroniarzy, którzy w mijającym roku odeszli na "wieczną wartę". Następnie wręczono listy okolicznościowe członkom którzy ukończyli 80 lat. W uznaniu za aktywną działalność w związku wyróżniono członków odznaką "Za Zasługi dla ZPS". Część oficjalną uroczystości zakończyło odczytanie protokołu z odbytych zawodów strzeleckich. Miło nam poinformować, że w konkurencji: strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego odnieśliśmy wielki sukces zajmując drużynowo dwa pierwsze miejsca. Drużyna w składzie: Kol. P. Drumlak, G. Zagurski i J. Dzięcioł zajęła I miejsce. A II miejsce drużyna w składzie:Kol. K. Drozd, D. Truszczyński i P. Strasiński. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Kol. J. Dzięcioł.

Serdecznie gratulujemy naszym "wyborowym strzelców" i prosimy o utrzymanie wysokiego formy do następnych zawodów w przyszłym roku. Serwis fotograficzny z imprezy w naszej "Galerii".


Zastępca Przewodniczącego
Bogdan Głów6.05.2019 roku

6.05.2019    00:00

CZAS NA WSPOMNIENIA

Szanowni Koledzy czas posuwa się nieubłaganie do przodu. Czy wraz mijającymi latami Wasze wspomnienia z czasów służby wojskowej pozostają w pamięci? A może nadchodzi czas aby zapisać swoje wspomnienia z tego okresu. Na stronie Koła posiadamy dział wspomnień, opisz swoje przygody z czasów służby wspomnij kolegów oraz miejsca w których przebywałeś. Miejsce czeka na Ciebie.
Prowadzimy rozmowy by wspomnienia ukazała się w wydaniu książkowym.

Zastępca Przewodniczącego

Bogdan Głów26.06.2018 roku

26.06.2018    23:17

RONDO SPADOCHRONIARZY W OŚWIĘCIMIU.


W dniu 26.06.2018r Prezydent Oświęcimia Pan Janusz CHWIERUT dokonał uroczystego nadania imienia dla ronda komunikacyjnego usytuowanego na osiedlu "Chemików" przy zbiegu ul. Pilata z ul. Zaborską na "RONDO SPADOCHRONIARZY".
Jest to wyraz uznania za godne reprezentowanie miasta i zasługi dla niego w latach 1958 - 1976. Przez 20 lat spadochroniarze 10bpd aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. Współpracowali z władzami miasta, organizacjami społecznymi, szkołami i zakładami pracy. Uczestniczyli w obchodach świąt państwowych oraz różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych. Świadczyli pomoc przy budowie lodowiska i krytej pływalni oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Spadochroniarze wrośli w pejzaż miasta i stanowili jego integralną część. Założyli rodziny i na stałe w nim pozostali po przeniesieniu batalionu do Krakowa.

W imieniu spadochroniarzy, Panu Prezydentowi i Radzie Miasta, podziękował przewodniczący koła ZPS Kol. Edward Komendera. Następnie przy kawiarnianym stole wspomniano stare dzieje, a zwłaszcza te zabawne i wesołe. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w serwisie fotograficznym.

Kazimierz Lewandowski.


26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE WYRÓŻNIENI MEDALEM PAMIĄTKOWYM 60-cio LECIA 6 PDPD.

Drozd Krzysztof, Drumlak Piotr, Jedynak Mirosław, Polakowski Marian, Kozak Tadeusz, Musialik Karol, Mrożek Marian, Lewandowski Kazimierz, Mientkiewicz Henryk, Kowalski Leszek, Wójcik Zbigniew, Wójcik Edward, Rutkowski Kazimierz, Zdziarski Marek, Nowotny Mirosław, Leśniak Zbigniew, Goździalski Henryk, Piłat Czesław, Staszewski Dariusz.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE KOŁA WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM DYPLOMEM UZNANIA.


Andryjszyn Maciej, Barankiewicz Witold, Faron Władysław, Janiszek Marian, Jędrysiak Andrzej, Kałuża Walery, Kopalski Marek, Dynamus Kazimierz, Kowalski Leszek, Łapczyński Kazimierz, Kołodziejczyk Jerzy, Kuciel Jakub, Liga Andrzej, Matura Krzysztof, Miszkiel Henryk, Mieszkowski Marek, Nowotny Bogdan, Piszczek Adam, Szanecki Piotr, Wala Marian, Szałański Maciej, Soboczyński Jerzy, Sobol Stefan, Wiśniewski Piotr, Jarosz Jan, Wilk Zbigniew, Wasilewski Wiesław, Banachiewicz Wiesława, Piwoński Zbigniew, Trzaska Jarosław, Szuptarski Leszek.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI