Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Bieżące informacje dla członów Koła.  

 

Komunikaty i Informacje Zarządu Koła.


21.07.2024 roku

21.07.2024    17:13


KOMUNIKAT

W dniu 23.07.2024 (wtorek) o godz.11.40 na Cm.Komunalnym "Batowice" (górna kaplica) odbędzie się pogrzeb ppłk Andrzeja GILARSKIEGO.


K. Musialik.9.05.2024 roku

9.05.2024    7:29


*SZANUJMY WSPOMNIENIA*

Nasze "stare i nowe" koszary w Oświęcimiu.

W słoneczną środę 5 czerwca br. o godz.10.00 przy biurze przepustek gromadzili się członkowie ZPS,byli żołnierze 10 bpd i k.chem. oraz młodzi członkowie naszego związku by uczestniczyć w zwiedzaniu koszar. Spotkanie zostało zorganizowanie przez Koło nr.9 działające w Oświęcimiu kierowane przez Kol. Edwarda Harmatę.

Zwiedzanie terenu koszar umożliwił nam Pan ppłk. Piotr Salacha - dca 112 blp/11 MBOT. Powitał nas szef sztabu batalionu i przekazał nas przewodnikowi Panu sierż. Darkowi Żurkowi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od przejścia obok budynku gdzie był pl.łącz. i k.obsł., izba chorych oraz magazyny. Następnie przeszliśmy na teren zielony gdzie przy ogrodzeniu z muzeum był park samochodowy (k.chem.), obok chlewnia (świniarnia), dalej ogródek przygotowania naziemnego do skoków i naprzeciwko niego ogródek sportowy. W tym rejonie zatrzymaliśmy się na dłużej gdyż z tymi miejscami było związanych wiele wspomnień. Wspominali najstarsi uczestnicy spotkania, tj. Kol. B. Dutka, K. Karski, K. Gryzowski, B. Głów i S. Kubiński. Pokazali gdzie znajdował się tor przeszkód (OSF), jak w szopie obok chlewni napełniało się sienniki słomą i ich użytkowanie w łóżku. A w ogródku spadochronowym jakie się w nim znajdowały przyrządy do ćwiczeń.

Natomiast w ogródku sportowym były drążki niskie i wysokie, poręcze oraz liny. Wykorzystywany był codziennie gdyż w drodze do stołówki każdy musiał zaliczyć drążek i linę. Po tym obiad lepiej smakował. Przed budynkiem spadochroniarni gospodarze przygotowali mały pokaz posiadanego wyposażenia. W tym miejscu wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia, a Prezes Zarządu Oddziału Kol. P. Drumlak wręczył legitymację nowoprzyjętemu członkowi. Przeszliśmy pod bramę gospodarczą i PKT lecz nie dane było nam wyjść za bramę by obejrzeć starą wartownię i areszt oraz magazyn uzbrojenia. Niestety, budynek został wyburzony i nawet nie zachowały się po nim stare fotografie. Przemaszerowaliśmy obok nowego bloku i zauważyliśmy, że łaźnia z magazynem bielizny jest nadal w starym miejscu. Budynek stołówki i klubu oraz 2 ksz. i k.chem. czeka na zasłużony remont. Zwiedzanie zakończyliśmy przed budynkiem sztabu i podziękowaliśmy naszemu opiekunowi.

Po chwili odpoczynku zostaliśmy zaproszeni do sali odpraw gdzie znajdowała się grupka kadry i żołnierzy batalionu oraz kawa, herbata i woda. Panujący gwar ucichł po wejściu na salę dowódcy batalionu. Przywitał się z nami bardzo serdecznie i poinformował o celach i zadaniach batalionu oraz o kadrze i żołnierzach w nim służących. Następnie Kol. Janusz Sobczuk zaprezentował multimedialna fotokronikę ze szkolenia naszego 10 bpd oraz działania Koła ZPS w Oświęcimiu. Były z nią związane komentarze i pytania. Na zakończenie spotkania Prezes naszego oddziału Kol .P. Drumlak wręczył pisemne podziękowanie od zarządu dla dowódcy batalionu, a koledzy z Koła nr.9 i 10 bpd drobne pamiątki. Dowódca wyraził swoje zadowolenie z naszego spotkania i wyraził chęć dalszej współpracy z naszym związkiem. My z kolei możemy również powiedzieć z zadowoleniem, że nasze próby zwiedzenia koszar w 2017 i 2021r znalazły swój pozytywny finał. Serdecznie dziękujemy Kol. J. Sobczukowi i Kol. E. Harmacie za zorganizowanie tego miłego spotkania w "naszych starych koszarach". Była to dla nas wycieczka sentymentalna.

B. Głów.
Foto. P. Drumlak.15.05.2024 roku

15.05.2024    18:29


Pilny komunikat.

Koledzy Spadochroniarze !!!

z ogromną przyjemnością informuję, że udało nam się nawiązać kontakt z Dowództwem Jednostki Wojskowej 112.Batalionu Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu, czego efektem będzie wejście na teren Jednostki Wojskowej. Dowódca Jednostki Pan ppłk Piotr Salachna zaprasza nas w swoje „progi” dnia 5 czerwca 2024 r. (środa) na godzinę 10:00.

Koledzy Spadochroniarze pragnący wejść na teren Jednostki Wojskowej 112 Batalionu Lekkiej Piechoty w Oświęcimiu są zobowiązani poinformować kolega Sobczak Janusz do dnia 30 maja br. o zamiarze uczestnictwa w spotkaniu w/w terminie.

sms pod nr tel : +48 506 107 672 lub mailowo: zpsoswiecim@gmail.com podając swoje imię i nazwisko, markę i nr rejestracyjny pojazdu*. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przybycia w stroju organizacyjnym z ważną legitymacją Związku Polskich Spadochroniarzy.

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem

Janusz Sobczuk
* Wjazd pojazdem na teren JW tylko Koledzy z poza Oświęcimia.


21.04.2024 roku

21.04.2024    17:29


ZEBRANIE KOŁA.

Zgodnie z planem zarządu w sobotę 20.04.2024 r odbyło się zebranie naszego koła w klubie 6 BPD przy ul. Zyblikiewicza. Zebranie miało mieć charakter spraw - wyborczy, gdyż obecny zarząd koła działa od 2017 r i nadeszła pora zakończenia tak długiej kadencji. Niestety. Na zebranie przybyło tylko 20 członków. Więc mogliśmy odbyć tylko zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył Przewodniczący Koła Kol. T. Dobkowski witając przybyłych członków i Prezesa Zarządu Oddziału Kol. P. Drumlaka. Następnie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kolegów, który odeszli na wieczną wartę.

Sprawozdanie z działalności koła przedstawił Kol. B. Głów omawiając w nim sukcesy i porażki zarządu koła. Jak również problemy, które należy rozwiązać. Uczestniczący w zebraniu Prezes Zarządu Oddziału Kol. P. Drumlak omówił szczegółowo zamierzenia zarządu do końca roku. A więc wycieczki na Monte Casino i do Arnhem oraz na jubileusz ZPS.

Bardzo ważna była informacja o organizacji Dnia Spadochroniarza we wrześniu na Pasterniku.

W czasie dyskusji ustaliliśmy obsadę do pocztu sztandarowego (6 osób) oraz chętnych do udziału w akcji "znicz", tj. odwiedzenia grobów. Dyskusja zakończyła zebranie.
Następne zebranie zaplanowane zostało na grudzień.

B. Głów.
2.01.2024 roku

2.01.2024    7:293.01.2024 roku

3.01.2024    11:25

INFORMACJA.
II Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego i na przekazanie 1,5 % odpisu podatkowego właściwym jest nasz nr KRS:0000053444


20.12.2023 roku17.12.2023 roku

17.12.2023    7:29


SPOTKANIE INTEGRACYJNE WIGILIJNO-NOWOROCZNE CZŁONKÓW ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY II ODDZIAŁ KRAKÓW

Koło 10bpd-10bdsz, koło nr 9 z Oświęcimia i samodzielnych pododdziałów/48krozp, 11ksap, artylerii, 48kspec/.

W spotkaniu wigilijno-noworocznym zorganizowanym przez Zarząd II Oddziału oraz koło 10bpd wzięli udział członkowie ZPS, członkowie wspierający, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się 16.12.2023 roku, w Krakowie – Krowodrza w Centrum Konferencyjno – Hotelowym. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła 10 bpd Kolega Tadeusz DOBKOWSKI ogłosił chwilę ciszy, na wspomnienie Kolegów Spadochroniarzy którzy już nie przełamią się symbolicznym opłatkiem i odeszli na „niebieskich spadochronach”. Przewodniczący przywitał przybyłych spadochroniarzy, zaproszonych gości i podsumował w skrócie działalność koła w minionym okresie 2023 roku. Wręczono wyróżnienia dla Kolegów Spadochroniarzy, za zaangażowanie się w działalność II Oddziału ZPS Kraków,nie tylko statutową, ale także sportową, spadochronową, strzelecką, współpracę z młodzieżą i intelektualną.

Na wniosek Przewodniczącego koła 10 bpd Kolegi Tadeusza DOBKOWSKIEGO, Prezes II Oddziału ZPS Kraków Piotr DRUMLAK wręczył: Medale Pamiątkowe ZPS II Oddział Kraków. Wyróżnieni zostali Koledzy – Zbigniew PIWOŃSKI, Kazimierz DYMANUS, Marian WALA, Eugeniusz WYCICHWOSKI, Krzysztof DROZD, Marian MROŻEK, Jerzy BAUR, a Kolega Józef ŁUSZCZKI – został uhonorowany imiennym medalem 65-cio lecia 6PDPD oraz dyplomem za szczególne zaangażowanie w przygotowanie reprezentacji spadochronowej II Oddziału do zawodów spadochronowych.

Nagrodą książkową – „OPERACJA MARKED GARDEN oczami żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Gen Stanisława Sosabowskiego” zostali wyróżnieni Koledzy : płk w st. spocz. prof. Sławomir MAZUR, Sławomir KRUKOWSKI, Czesław PIŁAT, Bogdan NOWOTNY, Kazimierz RUTKOWSKI, Edward WÓJCIK, Stanisław GROCH, Mirosław JEDYNAK, Andrzej WASYLUK, Bogdan MIREK.

Następnie głos otrzymał Prezes II Oddziału Kolega Piotr Drumlak, omówił zrealizowane i przeprowadzone najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 roku przez II Oddział /wszystkie koła II Oddziału/ oraz listę głównych przedsięwzięć w perspektywie 2024 roku – rocznicowe – 80-ta rocznica MONTE CASSINO oraz 80 – ta rocznica MARKED GARDEN a także 35-cio lecie ZPS i 25-cio lecie przynależności do UEP. Przedsięwzięcia wynikające ze stałego kalendarza rocznicowego, a także kontynuacja zawodów strzeleckich, zawodów spadochronowych, skoków spadochronowych pokoleniowych /dziadkowie i wnukowie/, szkolenie strzeleckie z wnukami na bazie strzelnicy KAFM, omówił organizację wyjazdu delegacji, uczestników obchodów rocznicowych Bitwy pod Monte Cassino oraz rocznicowe spotkanie spadochroniarzy w Holandii –Arnhem, przypomniał o strojach członków ZPS – wyjściowym i polowym, a także o prenumeracie czasopisma „SPADOCHRONIARZ”.

Po przedstawieniu gronu części informacyjnej, błogosławieństwa z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jak i życzenia na Nowy 2024 rok,udzielił/złożył Kapelan 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kolega por. Paweł ZIEJA. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe jak i noworoczne, wznieśli toast symboliczną lampką szampana a następnie wykonano zdjęcie pamiątkowe.

Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście, członkowie koła 10bpd, Kolega Józef ŁUSZCZKI przedstawił spadochroniarskie wspomnienia jak i aktualne sukcesy skoczków spadochronowych. Spotkanie w dalszej części przebiegało w atmosferze wzajemnych wspomnień, dyskusji dotyczących wspólnych planów na nadchodzący przyszły rok 2024 i perspektywicznie na następne lata.

Dekalog spadochroniarza, obowiązuje od pierwszego dnia bycia spadochroniarzem. Spadochroniarzem się było, jest i będzie, do samego pożegnania na niebieskim spadochronie.

Tekst: Piotr Drumlak

20.10.2023 roku

20.10.2023    9:5926.09.2023 roku

26.09.2021    12:00

INFORMACJA.

znicz (53 kB)


Jeżeli chciałbyś odwiedzić groby swoich kolegów sprawdź nasz >>> "Lokalizator grobów"

25.06.2022 roku

25.06.2022    13:27
KOMUNIKAT.

Przezes II oddziału ZPS Piotr Drumlak

W sobotnie, upalne przedpołudnie 25.06.br w klubie 6 BPD przy ul. Zyblikiewicza, spotkali się członkowie krakowskiego oddziału ZPS by dokonać oceny działania i dokonań ustępującego zarządu oddziału za okres czteroletniej kadencji. Sprawozdanie przedstawił prezes ustępującego zarządu Kol. M. Usydus. Zawarł w nim sprawy związane z działalnością poszczególnych kół oraz problemy związane z członkostwem w naszym związku i opłatą składki członkowskiej. Dobrą ocenę działalności zarządu potwierdziła w swoim sprawozdaniu komisja rewizyjna. Na jej wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego zarządu II oddziału. Po powołaniu komisji roboczych przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku dziennego zebrania.

Komisja wyborcza zaproponowała kandydatury członków do zarządu i komisji rewizyjnej. Lista została uzupełniona o kandydatury zgłoszone z sali.

W wyniku tajnego głosowania do zarządu II oddziału zostali wybrani:
Kol. DOBKOWSKI, DRUMLAK, DYMANUS, DZIEDZIC, MIREK, FILIPKOWSKI, KRUKOWSKI.
Do komisji rewizyjnej:Kol. SZULC, NOWAKOWSKI, ZAWIŚLAK.
Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd II oddziału dokonał następującego podziału funkcji.
Prezes II Oddziału
KOL. DRUMLAK PIOTR
Wiceprezes
Kol. B. FILIPKOWSKI
Sekretarz
Kol. B. MIREK
Skarbnik
Kol. KRUKOWSKI
Członek zarządu
Kol. T. DOBKOWSKI
Członek zarządu
Kol. K. DYMANUS
Przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrany został Kol. W. Nowakowski.


Nowo wybranemu zarządowi oddziału życzymy dużo sukcesów organizacyjnych a członkom dużo optymizmu i zapału do działania na całą kadencję.

Koledzy z Koła.10.10.2021 roku

10.10.2021    12:00

KOMUNIKAT.


MY SPADOCHRONIARZE Z 10bpd.

W piękny, słoneczny poranek 4 września w Oświęcimiu spotkali się żołnierze rezerwy, którzy w latach 1958-1976 pełnili w tym garnizonie zaszczytną służbę wojskową w szeregach spadochroniarzy 10bpd. W wyznaczonym miejscu zbiórki stawiło się ponad 60 rezerwistów, a wśród nich najstarsi Kol. B. Dutka, J. Makowski, K. Lewandowski i R. Piotrowicz.

Niektórym kolegom towarzyszyły małżonki. Na zbiórkę stawiły się również byłe pracownice służb kwatermistrzowskich: Łucja Zajdel, Alicja Siwek, Wanda Ćwiklińska i Halina Surówka.

Punktualnie o godz. 10.00 wyruszyliśmy na wycieczkę do znajdującego się w pobliżu osiedla im. rtm. W. Pileckiego gdzie zlokalizowany jest kompleks koszarowy - miejsce naszej służby. Naszym pragnieniem było wejście bramą główną na teren koszar by na placu apelowym zrobić pamiątkowe zdjęcie. Niestety nie dostaliśmy zgody na wejście z powodu prowadzonych prac remontowych (w sobotę nikt nie pracował). W tej sytuacji wykonaliśmy zbiorowe zdjęcie uczestników spotkania przed bramą wjazdową a budynki koszarowe obejrzeliśmy przez ogrodzenie. Spacerkiem powróciliśmy do restauracji gdzie było zaplanowane spotkanie.
Zaproszonych gości tj. Prezydenta Miasta Oświęcimia Janusza Chwieruta, Prezesa II Oddziału ZPS płk. rez. dr Mieczysława Usydusa oraz honorowego prezesa II Oddziału ZPS płk.rez. Stanisława Balawendra(byłego dcę batal.) oraz wszystkich kolegów i panie - powitał przewodniczący koła ZPS 10bpd Kol. Tadeusz Dobkowski.

Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć żołnierzy batalionu którzy odeszli "na wieczną wartę".

Prezydent Oświęcimia omówił jak ważną rolę w życiu miasta spełniali żołnierze spadochroniarze a Prezes II Oddziału ZPS dokonał oceny działalności koła 10bpd. Przewodniczący oświęcimskiego koła związku żołnierzy wojska polskiego dokonał dekoracji medalem pamiątkowy "40 lecia" Kol. J. Makowskiego,K. Karskiego, W. Zaborskiego, B. Dutkę, A. Siwek, L. Mazurkiewicza i W.Ćwiklińską. Uczestniczący w spotkaniu Kol. L. Mazurkiewicz jako przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu Byłych Żołnierzy WP-D Czerwone Berety z Łodzi, wręczył dla koła ZPS w Oświęcimiu pamiątkową plakietkę którą odebrał Kol. A. Szczerbowski. Natomiast pamiątkowy medal "Za zasługi dla ZPS" Prezydentowi Oświęcimia wręczył Kol. M. Usydus. W części wspomnieniowej Kol. S. Balawender ze swadą i humorem opowiedział historię batalionu oraz ciekawostki z okresu dowodzenia batalionem.

Po obiedzie rozpoczęła się biesiada w grupach specjalności wojskowych. Na podwieczorek niespodziankę zrobił nam Kol. Marian Wala, który dostarczył upieczonego dzika, którego serwował z kapustą zasmażaną. Niespodzianka wszystkim się spodobała a zwłaszcza właścicielowi lokalu P. Markowi Pieczce.

Późnym popołudniem rozpoczął się czas rozstania i pożegnania. Żegnaliśmy się ze świadomością że drugiego takiego spotkania już nie będzie. Potwierdziło ono naszą maksymę: że spadochroniarzem jest się do końca życia".

Z-ca Przewodniczącego
Bogdan Głów.25.09.2021 roku

25.09.2021    8:00

INFORMACJA.

Uprzejmie Kolegów informuję o nowym programie jaki został zainstalowany na naszej stronie. Program ma pomóc w odszukaniu grobów na cmentarzach byłych żołnierzy 10 bpd. Lokalizator od kilku lat był tworzony przez Kol. B. Głów, przygotowany został w wersji papierowej. Uruchomiony program "Lokalizator grobów" jest do waszej dyspozycji, obecnie każdy z nas może szukać w komputerze lub w smartfonie.
Proszę o zgłaszanie uwag, ewentualnie o przekazanie informacji które umożliwią uzupełnienie lokalizatora.

           >>> "Lokalizator grobów"


ODESZLI DO ROKU 2001 - nie posiadamy żadnych informacji o miejscach pochówków:
Mańko Stanisław.     Maciuk Adam.     Miksiewicz Andrzej.    Mazurkiewicz Zbigniew.     Wysocki Henryk.  Surowski Wiesław.     Szymański Zbigniew.     Czeremcha Marian.     Hoc Edward.     Ambroziak Remigiusz.     Łubek Tadeusz.     Rachunek Ryszard.     Wyszogrodzki Jerzy.     Potoczny Władysław.   


Administrator
K. Rutkowski9.10.2020 roku

9.10.2020    13:20

PODZIĘKOWANIE.W odpowiedzi na nasz apel "Ocalmy od zapomnienia" otrzymałem fotografie z okresu służby w 10 bpd od Kol. J. Luberadzkiego,T. Pieczonki, J.Ciesielskiego, C. Śmigielskiego, K. Rutkowskiego, A. Szczerbowskiego i E. Komendery.

DZIĘKUJĘ.
Nadal zachęcamy kolegów do udostępnienia swoich zdjęć. Oczekujemy też fotografii od kolegów, którzy odbywali służbę w 22 kompanii chemicznej.Z-ca Przewodniczącego

Bogdan Głów.7.09.2019 roku

7.09.2019    15:00

DZIEŃ SPADOCHRONIARZA II ODDZIAŁU ZPS - 7.09.2019.

Członkowie krakowskiego oddziału ZPS, tradycyjnie spotkali się na terenie klubu wojsk specjalnych w Pychowicach. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Kol. M Usydus. Wprowadzono sztandar naszego związku, którego obsadę stanowili członkowie naszego koła: Kol. T. Dobkowski, T. Kozak i M. Wala. Po wprowadzeniu sztandaru prezes zarządu Kol. M. Usydus powitał przybyłych na uroczystość gości z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim na czele. Obecni byli przedstawiciele dowódcy 6BPD, jednostki wojsk specjalnych "Nil", kapelan brygady oraz prof. hab. Sławomir Mazur reprezentujący Szkołę wyższą im. F. Modrzewskiego, która udostępniła swoją strzelnicę do przeprowadzenia zawodów strzeleckich. Fundatorem nagród w zawodach była Pani Barbara Kwiatkowska.

Po powitaniu kapelan brygady odczytał listę Spadochroniarzy, którzy w mijającym roku odeszli na "wieczną wartę". Następnie wręczono listy okolicznościowe członkom którzy ukończyli 80 lat. W uznaniu za aktywną działalność w związku wyróżniono członków odznaką "Za Zasługi dla ZPS". Część oficjalną uroczystości zakończyło odczytanie protokołu z odbytych zawodów strzeleckich. Miło nam poinformować, że w konkurencji: strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego odnieśliśmy wielki sukces zajmując drużynowo dwa pierwsze miejsca. Drużyna w składzie: Kol. P. Drumlak, G. Zagurski i J. Dzięcioł zajęła I miejsce. A II miejsce drużyna w składzie:Kol. K. Drozd, D. Truszczyński i P. Strasiński. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Kol. J. Dzięcioł.

Serdecznie gratulujemy naszym "wyborowym strzelców" i prosimy o utrzymanie wysokiego formy do następnych zawodów w przyszłym roku. Serwis fotograficzny z imprezy w naszej "Galerii".


Z-ca Przewodniczącego
Bogdan Głów