Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Bieżące informacje dla członów Koła.  

 

Komunikaty i Informacje Zarządu Koła.28.05.20201 roku

8.06.2021    13:20

KOMUNIKAT.


SZANOWNI KOLEDZY.

przypominam o opłaceniu składki członkowskiej na rok 2021. Kwota w wysokości 60 zł płatna na konto bankowe przelewem.

Numer konta : PKO BP S.A. 15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
ZPS II Oddział Kraków ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków

Od wpłaconych składek uzależniona jest kwota dotacji dla naszego Koła na organizowane spotkania.

Za Zarząd Koła
T. Dobkowski.

28.05.20201 roku

28.05.2021    8:20

KOMUNIKAT.


SZANOWNI KOLEDZY.

Minął kwiecień, kończy się maj i zaczyna czerwiec, a więc miesiąc zaplanowanego spotkania w Oświęcimiu. Pomimo naszej deklaracji, że ostatecznym terminem spotkania będzie 19 czerwiec bieżącego roku, nie możemy tej obietnicy spełnić w związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju. Po długiej dyskusji na posiedzeniu zarządu koła ustaliliśmy, że nie ma sensu teraz na siłę to spotkanie organizować.

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia zbliżamy się do normalności i niebawem pożegnamy lockdown. Podobno po okresie lata możemy spodziewać się całkowitego zniesienia obostrzeń i powrotu do normalności. Jest więc nadzieja, że będziemy mogli bez przeszkód spotkać się we wrześniu lub październiku. Wyślemy do kolegów zaproszenie ze szczegółowymi informacjami i programem spotkania. Wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące warunków uczestnictwa pozostają bez zmian (zmieni się tylko termin wpłaty udziału). Sposoby kontaktowania się z nami pozostają bez zmian.

Przepraszamy Kolegów i prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość. Pozdrawiamy i do zobaczenia.

Zarząd Koła
T. Dobkowski.

15.12.2020 roku
15.12.2020    12:20

INFORMACJA.darowizna_768x432 (62 kB)

Informujemy, że II Oddział ma już przyznany status organizacji pożytku publicznego i na przekazanie 1% odpisu podatkowego właściwym jest nasz nr KRS:0000053444


9.10.2020 roku

9.10.2020    13:20

PODZIĘKOWANIE.W odpowiedzi na nasz apel "Ocalmy od zapomnienia" otrzymałem fotografie z okresu służby w 10 bpd od Kol. J.Luberadzkiego,T.Pieczonki,J.Ciesielskiego,C.Śmigielskiego,K.Rutkowskiego, A.Szczerbowskiego i E.Komendery.

DZIĘKUJĘ.
Nadal zachęcamy kolegów do udostępnienia swoich zdjęć. Oczekujemy też fotografii od kolegów, którzy odbywali służbę w 22 kompanii chemicznej.Członek Zarządu Koła

Bogdan Głów.1.09.2020 roku

1.09.2020    15:20

INFORMACJA.


W dniu 1 września nasi koledzy z Koła ZPS w Oświęcimiu w 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oddali hołd ofiarom i bohaterom.Za Zarząd Koła

Bogdan GŁÓW.18.07.2020 roku

18.07.2020    14:20

KOMUNIKAT.


Zarząd Koła ZPS 10 bpd na posiedzeniu w dniu 8.07.2020 r. podjął decyzję o zmianie terminu "Zjazdu-Spotkania byłych żołnierzy 10 bpd", którzy w latach 1958 - 1976 odbywali służbę wojskową w Oświęcimiu.
Zmiana wcześniej planowanych terminów spotkania (na czerwiec i październik bieżącego roku), wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Mając na uwadze troskę o zdrowie Kolegów uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie naszego spotkania na przyszły rok.
OSTATECZNY TERMIN ZJAZDU TO 19 CZERWIEC 2021 r.

Koszt uczestnictwa wynosi nadal 100 zł od osoby (dotyczy również osoby towarzyszącej). Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 30.04.2021 r. na niżej podane konto
Nr. rachunku: 15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
ZPS II Oddział Kraków
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
Kwota: 100zł
Tytułem : Spotkanie Pokoleń Oświęcim 2020.
Wpłata będzie potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu.
Zwrot wpłaty może nastąpić na wniosek wpłacającego drogą elektroniczną w terminie do dnia 9.05.2021 r. na adres:
marian.polakowski@vp.pl

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie informacji zawierającej dane telefoniczno - adresowe do bezpośredniego kontaktu (nie dotyczy członków naszego koła). Zapraszamy również Kolegów Spadochroniarzy do indywidualnego sponsoringu oraz firmy do sponsoringu firmowego. Listę ofiarodawców i sponsorów zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Dane do kontaktu:
B. Głów tel. 504651652
Email :boguslaw.glow@gmail.com

T.Dobkowski tel. 720777515
Email: tadek.dobkowski@gmail.com

Ze spadochroniarskim pozdrowieniem
Przewodniczący Zarządu Koła
TADEUSZ DOBKOWSKI

18.05.2020 roku

18.05.2020    20:00

KOMUNIKAT.

A P E L "OCALMY OD ZAPOMNIENIA"

KOLEDZY. W związku z przygotowywaniem wystawy fotograficznej na organizowany "Zjazd-Spotkanie" byłych żołnierzy 10 bpd, zwracamy się z prośbą o udostępnienie swoich zdjęć z okresu służby w batalionie. Proponujemy następujące formy ich udostępnienia.

1.Przesłanie skanów zdjęć na adres:piotrcondor@op.pl
2.Przesłanie (przesyłką poleconą) oryginalnych zdjęć do wykonania z nich odbitek i zwrotu ich do właściciela.
3.Przesłanie kopii zdjęć bez ich zwrotu do właściciela.

Zdjęcia należy ponumerować i do każdego z nich (osobno) przyporządkować stosowny opis. Np. Nazwiska i imiona osób(pseudonim), pododdział: kompania, bateria, pluton, drużyna, nazwisko przełożonego. Miejsce: Małga, J.Głęboczek, Ulesie, Szymany itd., ewentualna data (miesiąc i rok).
Opisy należy dołączyć do zdjęć osobno.

Informacji udziela Kol. Bogdan GŁÓW tel. 504651652 i podaje dane adresowe do przesyłki zdjęć.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą i zapraszamy do udziału. Pierwsze zdjęcia już do nas dotarły.

Za Zarząd Koła

Bogdan GŁÓW.17.05.2020 roku

17.05.2020    21:00

KOMUNIKAT.

Zarząd Koła z przykrością informuje, że w związku z sytuacją w kraju, zmuszeni jesteśmy do odwołania "Zjazdu-Spotkania byłych żołnierzy 10 bpd w Oświęcimiu". Przepraszamy wszystkich zainteresowanych kolegów.

Jednocześnie informujemy, iż wcześniej zaplanowaliśmy termin rezerwowy spotkania na dzień 10 października br. (sobota). Decyzję o realizacji spotkania w tym terminie podejmiemy pod koniec m-ca sierpnia i poinformujemy o niej zainteresowanych (tel., e-mail. i na stronie internetowej). Kolegom którzy dokonali wpłaty wyślemy zaproszenie i program spotkania.

Ponieważ pragniemy by spotkanie się odbyło ustaliliśmy ostateczny jego termin na dzień 26 czerwca przyszłego roku.
Prosimy o dokonywanie wpłat na podany numer konta (informacja z dn. 17.02.2020r).
Szczegółowe informacje można uzyskać tel. u Kol. T. Dobkowskiego, B. Głów, M. Polakowskiego i P. Drumlaka.

Przewodniczący Zarządu Koła

Tadeusz Dobkowski.25.04.2020 roku

26.04.2020    14:00

PODZIĘKOWANIE.

Zarząd Koła ZPS serdecznie dziękuje Kol. Piotrowi Drumlakowi za dokonanie wpłaty na konto organizacji zjazdu-spotkania byłych żołnierzy 10 bpd w Oświęcimiu.
Dziękujemy i zapraszamy na organizowane spotkanie.


Przewodniczący Koła

T. Dobkowski.18.02.2020 roku

18.02.2020    18:00

INFORMACJA DOTYCZY SPOTKANIA POKOLEŃ

Uprzejmie prosimy po dokonaniu wpłaty o informację zawierającą dane telefoniczno - adresowe co umożliwi nam bezpośredni kontakt.

Nie dotyczy to członków naszego Koła.

Mail : kazior5@interia.pl
lub SMS
tel. 504 651 652
tel. 720 777 515

W celu wysłania zaproszenia.

Przewodniczący Koła
T. Dobkowski.17.02.2020 roku

17.02.2020    20:00

INFORMACJA :

KOLEDZY!
Decyzją zarządu koła "Zjazd - spotkanie byłych żołnierzy 10 bpd", którzy odbywali służbę wojskową w Oświęcimiu, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020r (sobota) w godz. 10.00 - 17.30 na terenie Oświęcimia (koszary i restauracja).

Do udziału w zjeździe zapraszamy tylko tych kolegów, którzy w latach 1958 - 1976 odbywali służbę wojskową w Oświęcimiu.

Ponieważ jest to impreza samofinansująca, ustalono koszt uczestnictwa w kwocie 100 zł od osoby.

Kwotę tą należy wpłacić na podane niżej konto do dnia 26 maja 2020r.

Wpłata będzie potwierdzeniem uczestnictwa i gwarantuje otrzymanie zaproszenia z programem oraz pamiątki zjazdowe i zdjęcia. Zwrotu wpłaty nie przewiduje się.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Kolegów o sponsoring indywidualny. Listę sponsorów zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
ZPS II Oddział Kraków
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
Kwota: 100 zł.
Tytułem: Spotkanie pokoleń 10bpd Oświęcim.

Przewodniczący Koła
T. Dobkowski.25.01.2020 roku

25.01.2020    7:00

INFORMACJA :

          Zarząd II Oddziału ZPS informuje członków o możliwości dokonania wpłaty składki członkowskiej
          na podane konto bankowe :
          15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
          ZPS II Oddział Kraków ul. Zyblikiewicza 1, 31-029 Kraków
          Informuję, że wysokość składki członkowskiej na 2020 r. została ustalona uchwałą Zarządu Głównego ZPS na 60 zł.
          Za 2020 rok składka członkowska wynosi 60 zł.


T. Dobkowski.29.01.2020 roku

29.01.2020    17:20

KOMUNIKAT

KOLEDZY.
Zarząd Koła ZPS planuje zorganizować w m-cu czerwcu na terenie Oświęcimia ZJAZD-SPOTKANIE byłych żołnierzy 10 bpd, którzy w latach 1958 - 1976 odbywali w nim służbę w garnizonie Oświęcim. Zgłoszenia telefoniczne przyjmują członkowie zarządu koła. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Kolegów o sponsoring indywidualny lub firmowy, by wesprzeć fundusz organizacyjny
(impreza samofinansująca się).
Program Zjazdu - Spotkania oraz wykaz sponsorów opublikujemy w m-cu maju na naszej stronie.


Za Zarząd Koła.
Bogdan Głów.12.12.2019 roku

12.12.2019    23:30

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE.

W sobotę 7.12. ponad 65 członków naszego koła stawiło się w Rest. "Wavelove", by połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkanie otworzył Kol. T. Dobkowski witając Prezesa Zarządu II Oddziału ZPS Kol. Mieczysława Usydusa oraz delegację z Koła ZPS w Oświęcimiu z jego przewodniczącym Kol. E. Komenderą.

Następnie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć kolegów którzy odeszli na "wieczną wartę". Korzystając ze spotkania przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności koła w mijającym roku omawiając w nim następujące zagadnienia.

Członkowie koła.

Aktualnie koło liczy 200 członków i jest najliczniejszym w oddziale (i chyba nie tylko). Mamy 40 członków rekrutujących się spośród żołnierzy służby zasadniczej oraz 19 członków grupy rekonstrukcji historycznej "Południe" kierowanej przez hm. Andrzeja Woźniczkę. Nasi członkowie (48) zamieszkują w różnych częściach kraju, począwszy od Białegostoku przez Olsztyn, Warszawę, Włocławek, Jaworzno, Bielsko-Białą, Tarnów i kończąc na Waksmundzie. Ze zrozumiałych względów z tymi kolegami spotykamy się raz w roku ale składki członkowskie opłacają regularnie. Dziękujemy.

Jednocześnie z przykrością należy stwierdzić, że mamy w kole ok. 50 członków nieaktywnych, którzy nie korzystają z naszych zaproszeń na zebrania i pikniki związkowe oraz zalegają (kilka lat) z opłatą składki członkowskie. Koło nasze się postarzało mamy 10 osiemdziesięciolatków, a w przedziale wiekowym od 60 do 80 lat jest 68 członków.

Każdego roku tradycyjnie w kwietniu Kol. M. Polakowski organizuje obchody "Dnia Sapera" w którym uczestniczą nasi członkowie oraz saperzy w służbie czynnej. Przy biesiadnym stole długo trwają rozmowy.

Przez ostatnie trzy lata odnosiliśmy sukcesy w zawodach strzeleckich organizowanych w ramach "Dnia Spadochroniarza" przez zarząd oddziału. Wielka w tym zasługa Kol. Piotra Drumlaka, który potrafił tak dobrze przygotować drużynę, że pierwsze miejsce było nasze. Ale tuż za nim plasowała się drużyna Kol. Krzysztofa Drozda zajmując drugie miejsce. Dziękujemy i prosimy utrzymać wysoką formę do następnych zawodów.

Od 2017 r. bardzo dobrze działa nasza strona internetowa prowadzona przez Kol. Kazimierza Rutkowskiego. Mamy ponad 7000 odsłon w tym i zagranicznych. W uznaniu za prowadzenie strony Zarząd Koła wystąpił o wyróżnienie Kol. Rutkowskiego "Medalem za zasługi dla ZPS". GRATULUJEMY.

Bardzo dobrze realizowaliśmy akcję" Znicz" w ramach której odwiedziliśmy 40 grobów batalionowych kolegów by zapalić na nich "światło naszej pamięci". Aktywny udział w tej akcji brali udział:Kol. Zbyszek i Edek Wójcik, M. Polakowski, M. Jedynak, J.Kuciel, K. Musialik, S. Sobol, J. Baur, A.Jędrysiak. Dziękujemy. I w nowym roku zapraszamy kolegów do liczniejszego udziału w akcji.

Po sprawozdaniu głos zabrał Kol. M. Usydus szczegółowo omawiając decyzje zarządu głównego w sprawie nowej wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz dokonania zarządu oddziału. Kol. H. Goździalski bardzo negatywnie ocenił proponowane zmiany. Następnie skarbnik zarządu Kol. M. Polakowski omówił opłatę składek członkowskich w których nasze koło przoduje (90 czł. wpłaciło). Zaapelował o dokonywane wpłat na konto zarządu oraz o przekazywania 1% od należnego podatku na ZPS. Kol. Z.Piwoński mówił o możliwościach i sposobach pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przewodnicący koła Kol. T. Dobkowski złożył wszystkim członkom i ich rodzinom serdeczne życzenia ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE a następnie dzielone się opłatkiem składając wzajemnie życzenia. Po życzeniach podano obiad, a po nim rozpoczęło się "biesiadowania w grupach zainteresowań". O godz. 18:00 wszyscy w dobrej kondycji opuścili gościnny lokal bez strat.


Bogdan Głów23.09.2019 roku

23.09.2019    15:00

KOLEDZY W ARNHEM

Na uroczyste obchody 75.rocznicy operacji "Market Gardena", które odbywały się w dniach 20-22.09. w m. Arnhem, Driel, Ginkel Heat/Ede i Oosterbeek, udała się delegacja członków z naszego Koła w składzie:Kol. Marian POLAKOWSKI, Kol. Kazimierz DYNAMUS i Kol. Zbigniew WIERCIAK (z brygadą) oraz Kol. Bogdan i Mirek Nowotny (z ZPS Siedlce). W piątek 20.09. uczestniczyli w uroczystościach, które odbywały się w Arnhem gdzie pod pomnikiem Airborne Monument złożono kwiaty. W sobotę 21.09. na Placu Polskim w Driel odbyły się uroczystości upamiętniające polskich Spadochroniarzy i ich dowódcę gen. bryg. S.Sosabowskiego. Pod pomnikiem "Powstań Polsko" złożono wieńce i wiązanki kwiatów. A wieczorem w kościele odbyła się msza święta pamięci za poległych Spadochroniarzy w operacji Market Garden.

W niedzielę 22.09. odbyły się uroczystości na cmentarzu wojennym w Oosterbeek. W południe żołnierze naszej brygady przeprawili się przez Ren w rejonie gdzie Spadochroniarzy 1SBS forsowali rzekę by przyjść z pomocą żołnierzom brytyjskim z 1 Dywizji Powietrznodesantowej którzy zostali otoczeni przez Niemców pod Oosterbeek.

Po zakończeniu tej operacji odbył się na brzegu piknik na którym holenderscy i nasi Spadochroniarze prezentowali swój sprzęt, broń i wyposażenie. To holendersko-polskie spotkanie uświetnił koncert naszego brygadowego zespołu estradowego "Czasza".
Teraz czekamy na fotografie od naszych kolegów.

Za zarząd Koła.

Bogdan Głów7.09.2019 roku

7.09.2019    15:00

DZIEŃ SPADOCHRONIARZA II ODDZIAŁU ZPS - 7.09.2019.

Członkowie krakowskiego oddziału ZPS, tradycyjnie spotkali się na terenie klubu wojsk specjalnych w Pychowicach. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Kol. M Usydus. Wprowadzono sztandar naszego związku, którego obsadę stanowili członkowie naszego koła: Kol. T. Dobkowski, T. Kozak i M. Wala. Po wprowadzeniu sztandaru prezes zarządu Kol. M. Usydus powitał przybyłych na uroczystość gości z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim na czele. Obecni byli przedstawiciele dowódcy 6BPD, jednostki wojsk specjalnych "Nil", kapelan brygady oraz prof. hab. Sławomir Mazur reprezentujący Szkołę wyższą im. F. Modrzewskiego, która udostępniła swoją strzelnicę do przeprowadzenia zawodów strzeleckich. Fundatorem nagród w zawodach była Pani Barbara Kwiatkowska.

Po powitaniu kapelan brygady odczytał listę Spadochroniarzy, którzy w mijającym roku odeszli na "wieczną wartę". Następnie wręczono listy okolicznościowe członkom którzy ukończyli 80 lat. W uznaniu za aktywną działalność w związku wyróżniono członków odznaką "Za Zasługi dla ZPS". Część oficjalną uroczystości zakończyło odczytanie protokołu z odbytych zawodów strzeleckich. Miło nam poinformować, że w konkurencji: strzelanie z karabinka i pistoletu pneumatycznego odnieśliśmy wielki sukces zajmując drużynowo dwa pierwsze miejsca. Drużyna w składzie: Kol. P. Drumlak, G. Zagurski i J. Dzięcioł zajęła I miejsce. A II miejsce drużyna w składzie:Kol. K. Drozd, D. Truszczyński i P. Strasiński. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Kol. J. Dzięcioł.

Serdecznie gratulujemy naszym "wyborowym strzelców" i prosimy o utrzymanie wysokiego formy do następnych zawodów w przyszłym roku. Serwis fotograficzny z imprezy w naszej "Galerii".Bogdan Głów6.05.2019 roku

6.05.2019    00:00

CZAS NA WSPOMNIENIA

Szanowni Koledzy czas posuwa się nieubłaganie do przodu. Czy wraz mijającymi latami Wasze wspomnienia z czasów służby wojskowej pozostają w pamięci? A może nadchodzi czas aby zapisać swoje wspomnienia z tego okresu. Na stronie Koła posiadamy dział wspomnień, opisz swoje przygody z czasów służby wspomnij kolegów oraz miejsca w których przebywałeś. Miejsce czeka na Ciebie.
Prowadzimy rozmowy by wspomnienia ukazała się w wydaniu książkowym.

Za zarząd Koła.

Bogdan Głów19.09.2018 roku

26.09.2018    21:17

INFORMACJA.

Informujemy Kolegów, że istnieje możliwość nabycia książki A.Dytko "My,spadochroniarze z dziesiątego". Zamówienia przyjmuje Kol. Bogdan pod nr. tel. 500 447 544 (wieczorem).


Zarząd Koła26.06.2018 roku

26.06.2018    23:17

RONDO SPADOCHRONIARZY W OŚWIĘCIMIU.


W dniu 26.06.2018r Prezydent Oświęcimia Pan Janusz CHWIERUT dokonał uroczystego nadania imienia dla ronda komunikacyjnego usytuowanego na osiedlu "Chemików" przy zbiegu ul. Pilata z ul. Zaborską na "RONDO SPADOCHRONIARZY".
Jest to wyraz uznania za godne reprezentowanie miasta i zasługi dla niego w latach 1958 - 1976. Przez 20 lat spadochroniarze 10bpd aktywnie uczestniczyli w życiu miasta. Współpracowali z władzami miasta, organizacjami społecznymi, szkołami i zakładami pracy. Uczestniczyli w obchodach świąt państwowych oraz różnego rodzaju uroczystościach rocznicowych. Świadczyli pomoc przy budowie lodowiska i krytej pływalni oraz w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Spadochroniarze wrośli w pejzaż miasta i stanowili jego integralną część. Założyli rodziny i na stałe w nim pozostali po przeniesieniu batalionu do Krakowa.

W imieniu spadochroniarzy, Panu Prezydentowi i Radzie Miasta, podziękował przewodniczący koła ZPS Kol. Edward Komendera. Następnie przy kawiarnianym stole wspomniano stare dzieje, a zwłaszcza te zabawne i wesołe. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w serwisie fotograficznym.

Kazimierz Lewandowski.


26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE WYRÓŻNIENI MEDALEM PAMIĄTKOWYM 60-cio LECIA 6 PDPD.

Drozd Krzysztof, Drumlak Piotr, Jedynak Mirosław, Polakowski Marian, Kozak Tadeusz, Musialik Karol, Mrożek Marian, Lewandowski Kazimierz, Mientkiewicz Henryk, Kowalski Leszek, Wójcik Zbigniew, Wójcik Edward, Rutkowski Kazimierz, Zdziarski Marek, Nowotny Mirosław, Leśniak Zbigniew, Goździalski Henryk, Piłat Czesław, Staszewski Dariusz.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE KOŁA WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM DYPLOMEM UZNANIA.


Andryjszyn Maciej, Barankiewicz Witold, Faron Władysław, Janiszek Marian, Jędrysiak Andrzej, Kałuża Walery, Kopalski Marek, Dynamus Kazimierz, Kowalski Leszek, Łapczyński Kazimierz, Kołodziejczyk Jerzy, Kuciel Jakub, Liga Andrzej, Matura Krzysztof, Miszkiel Henryk, Mieszkowski Marek, Nowotny Bogdan, Piszczek Adam, Szanecki Piotr, Wala Marian, Szałański Maciej, Soboczyński Jerzy, Sobol Stefan, Wiśniewski Piotr, Jarosz Jan, Wilk Zbigniew, Wasilewski Wiesław, Banachiewicz Wiesława, Piwoński Zbigniew, Trzaska Jarosław, Szuptarski Leszek.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI